Svečano otvorenje 41. seminara Zagrebačke slavističke škole

Slijeva nadesno: Marija Vučković, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije, Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Krešimir Mićanović, voditelj Zagrebačke slavističke škole, Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta i prof. dr. Tvrtko JakovinaU Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku Zagrebačka je slavistička škola danas svečano otvorila 41. hrvatski seminar za strane slaviste. Ovogodišnje stručno usavršavanje stranih kroatista u obliku lektorata i proseminara, tematskih ciklusa predavanja, fakultativnoga programa, kulturnih zbivanja i stručnih izleta trajat će od 20. do 31. kolovoza.

Više

Vremenska značenja u hrvatskome jeziku

Nakon otvorenja 41. seminara Zagrebačke slavističke škole započeo je ciklus jezikoslovnih predavanja, koji je ove godine posvećen temi Vrijeme u jeziku i time se nastavlja na temat iz 2008. godine posvećen prostoru. Prvo je predavanje, Vremenska značenja u hrvatskome jeziku, održao prof. dr. sc. Branimir Belaj.

Više

Hrvatska rječnička baština

Drugo je predavanje prvoga dana održavanja Škole održao dekan Filozofskoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. U izlaganju je Hrvatska rječnička baština ukratko prikazao polazišta, metodologiju i ciljeve znanstvenoga projekta Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet, kojemu je voditelj. U sklopu toga projekta provodi se računalna obrada hrvatskoga rječničkoga blaga, a riječ je o nastavku projekta Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja, koji je započeo s radom 2002. godine.

Više

Obilazak povijesne jezgre Grada

Prve su popodnevne sate polaznici 41. seminara proveli u obilasku povijesne jezgre Dubrovnika. Najvažnijim mjestima Staroga grada proveo ih je doc. dr. sc. Tomislav Bogdan. Obilazak je započeo u parku na Pilama, odakle se pruža pogled na, prema riječima profesora Bogdana, jedan od najvećih i najljepših fortifikacijskih sustava u Europi.

Više