41. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege,
41. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 20. do 31. kolovoza 2012. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme. Uporišta su predavačkoga dijela seminarskog programa ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen vremenskim značenjima u hrvatskome jeziku, a unutar književnoznanstvenoga ciklusa opisat će se i interpretirati poetička uporišta hrvatske književnosti u prvom desetljeću 21. stoljeća te naznačiti sociokulturni kontekst u kojemu se ta književnost događala.

Više

Program 41. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Nastavni dio programa Zagrebačke slavističke škole u svojstvu predavača, voditelja proseminara, lektora i voditelja različitih programa najvećim dijelom izvode nastavnici Odsjeka za kroatistiku, potom nastavnici ostalih odsjeka zagrebačkoga Filozofskog fakulteta te nastavnici Zagrebačkoga sveučilišta i drugih hrvatskih sveučilišta.

Više

41. seminar: prijave

Svi kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje na 41. seminaru – neovisno o tome čine li to posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ili Ministarstva u matičnoj državi, lektora za hrvatski jezik na svojim fakultetima ili se izravno obraćaju Upravi Zagrebačke slavističke škole – obvezni su poslati uredno ispunjenu prijavnicu do 15. svibnja 2012. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr

Više

Raspored 41. seminara

Detaljan raspored programa 41. hrvatskog seminara za strane slaviste.

Više

41. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenom osiguranju i organizacijskom odboru Seminara.

Više