Korisne informacije

Dolazak i odlazak polaznika

Polaznici 50. seminara Zagrebačke slavističke škole očekuju se u Dubrovniku, u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik, u nedjelju 21. kolovoza 2022. Program će prema rasporedu početi u nedjelju zajedničkom večerom i uvodnim susretom, a u ponedjeljak je u 10 sati svečano otvorenje 50. seminara. Nastava u lektoratima i proseminarima počet će isti dan u 11 sati. Seminar završava u srijedu 31. kolovoza 2022. kada je predviđen i odlazak sudionika Seminara iz Dubrovnika.

Od Zračne luke Dubrovnik može se doći redovitim autobusnim prijevozom do Glavnoga autobusnog kolodvora odakle se do Poslijediplomskoga središta Dubrovnik dolazi gradskim autobusima broj 1a, 1b i 1c (silazite na posljednjoj stanici ‒ Pile).

Troškove putovanja (dolazak u Dubrovnik i odlazak iz Dubrovnika) snose sami polaznici.

Smještaj

Polaznici Škole bit će smješteni u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik, Don Frana Bulića 4, gdje je osigurana i prehrana. Škola snosi troškove smještaja i prehrane u Poslijediplomskome središtu Dubrovnik za stipendirane polaznike isključivo u razdoblju trajanja Seminara. Troškove eventualnoga smještaja prije 21. kolovoza i poslije 31. kolovoza snose sami polaznici.

Najveći dio programa (rad u lektoratima i proseminarima, predavanja, kulturna zbivanja) odvijat će se također u prostorima Poslijediplomskoga središta Dubrovnik.

Diplome

Polaznici Zagrebačke slavističke škole dužni su sudjelovati u nastavnome programu (redovito pohađati odabrani lektorat ili proseminar i predavanja) i u izvannastavnome kulturnom programu. Polaznici koji primjereno odrade svoje obaveze na kraju Seminara dobivaju diplomu s potpisima voditeljice Škole i dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 3 ECTS-boda.

Vize

Molimo polaznike kojima je za ulazak i za boravak u Republici Hrvatskoj potrebna viza da je navrijeme pribave kako bi pravodobno došli na seminar. Zagrebačka slavistička škola ne može posredovati u proceduri dobivanja viza i ne može davati jamstvena pisma.

Zdravstveno osiguranje

Preporučujemo polaznicima da pribave potvrde o zdravstvenome osiguranju koje će im omogućiti prikladnu zdravstvenu zaštitu i izvan granica njihovih zemalja. Zagrebačka slavistička škola ne može pokriti eventualne troškove liječenja.

Organizacijski odbor

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, voditeljica Zagrebačke slavističke škole
Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević, zamjenica voditeljice
Dr. sc. Igor Marko Gligorić, programski tajnik
Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha, voditeljica književnoznanstvenog bloka