Fakultativni jezikoslovni proseminar – Padežne i druge alternacije

Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

inazalev@ffzg.unizg.hr

Na proseminaru posvećenome sintaksi padeža raspravljat će se o mogućnostima da jedan padež konkurira drugomu pri izricanju određenoga značenja i sintaktičke funkcije. Nadovezujući se na proseminar o gramatičkome ustroju rečenice, pozornost će se posvetiti primjerice alterniranju nominativa i instrumentala u okviru kopulativnoga i semikopulativnoga predikata. Na temelju metodologije kognitivne gramatike analizirat će se značenjska vrijednost nominativnih i instrumentalnih dopuna kopulativnih i semikopulativnih glagola. Nadovezujući se na primjere imenskih egzistencijalnih predikata, raspravljat će se o supletivnim glagolima imati i biti i sintaktičko-semantičkim osobitostima njihove dopune. Uputit će se i na druge alternacije u okviru dopuna i dodataka.