Fakultativni jezikoslovni proseminar – Gramatički ustroj rečenice u hrvatskome jeziku

Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

inazalev@ffzg.unizg.hr

Na proseminaru će se raspravljati o pojedinim osobitostima gramatičkoga ustroja rečenice u hrvatskome jeziku. Poći će se od temeljnoga rečeničnoga člana – predikata. Sustavan pristup predikatu nužan je za razumijevanje sintaktičke suznačnosti i samoznačnosti glagola, sintaktičke i semantičke vrijednosti dopuna glagolā, gramatičkoga ustroja rečenice općenito te sintakse padeža. Polazeći od gramatičkoga ustroja jednostavne rečenice, pozornost će se posvetiti odnosu predikativnosti i predikata te odnosu predikatnih riječi, glagolskih i imenskih. Sustavno će se razmotriti ustroj predikata, glagolskoga i imenskoga. Posebna će se pozornost posvetiti tzv. dekomponiranom i imenskom egzistencijalnom predikatu. Sintaktičko-semantičkom analizom zahvatit će se i objektne i adverbijalne dopune te dodaci.