21. 12. 2008.

Od fonetike do etike: Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića

Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Uredio: Ivo Pranjković. Zagreb: Disput, 2005.

Zbornik radova pod naslovom Od fonetike do etike nastao je kao rezultat znanstvenoga skupa koji je održan 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i koji je bio posvećen sedamdesetogodišnjici rođenja profesora Josipa Silića, jednoga od najuglednijih i najagilnijih naših kroatista jezikoslovnoga usmjerenja, dugogodišnjega člana Katedre za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Tekstovi su u Zborniku razvrstani tematski u pet cjelina. U prvoj cjelini objavljuju se, uz Silićevu biografiju i bibliografiju, tekstovi Ive Pranjkovića, Marine Katnić-Bakaršić i Vene Požgaj Hadži te Krune Pranjića koji se izravno odnose na djelatnost ili osobu profesora Silića. Ostali su tekstovi razvrstani prema znanstvenim područjima na koja se odnose. Blok o fonetici, fonologiji i ortografiji čine prilozi Branka Vuletića, Damira Horge, Milenka Popovića i Rajise Trostinske, Zrinke Jelaske te Lane Hudeček i Luke Vukojevića. Treću - najopsežniju - cjelinu čine prilozi koji su posvećeni gramatici, povijesti jezika i grafolingvistici. Tu je zastupljeno osam hrvatskih (Marija Znika, Mirko Peti, Vlasta Rišner, Diana Stolac, Milan Mihaljević, Anita Peti-Stantić, Stjepan Damjanović, Mateo Žagar) i jedna strana autorica (Barbara Kunzmann-Müller iz Njemačke). Dalje slijedi rasprave o leksikologiji, terminologiji, frazeologiji i leksikografiji Branke Tafra, Marije Turk, Milice Mihaljević, Mire Menac-Mihalić i Marka Samardžije.Zbornik zaključuju tekstovi Josipa Užarevića, Krešimira Bagića, Stjepka Težaka, Krešimira Mićanovića i Josipa Bratulića, svrstani u tematski blok pod naslovom »Stilistika, tekstologija, standardologija i - etika«.

Radovi okupljeni u ovome Zborniku raščlanjuju, objašnjuju, ocjenjuju i interpretiraju raznovrsne postavke prof. Silića, bez kojih se ne može ni zamisliti hrvatsko jezikoslovlje od sedamdesetih godina XX. stoljeća do danas. Pružajući uvide u mnoge probleme suvremene hrvatske lingvistike, ukazujući na mogućnosti novog pristupa jezičnim činjenicama, elaborirajući primjene novih metoda proučavanja i otkrivajući nepoznato o hrvatskome jeziku - Zbornik pokazuje putove kojima bi trebalo ići hrvatsko jezikoslovlje.