19. 8. 2014.

Ivan Marković

Važniji hrvatski rječnici

Premda načinjeni s pomnjom, popisi nemaju namjeru biti ni potpuni, ni konačni, a ni bibliografski pedantni. Podložni su provjeri, korekcijama i dopunama (osobito rječnici – pojedinih strukâ, dijalektološki i terminološki). Svrha im je praktična – namijenjeni su domaćim i stranim studentima hrvatskoga jezika.

Zadnja izmjena: 19. kolovoza 2014.

16. stoljeće

Petar [Pietro] Lupis Valentiano, Opera nuova che insegna a parlare la lingua schiavonesca alli grandi alli piccoli et alle donne…, Ancona 1527. Talijansko-hrvatski rječnik.

Prvi hrvatski tiskani rječnik. Zapravo 8 stranica rječnika i konverzacijskih primjera, 328 hrvatskih riječi.

Faust Vrančić [Faustus Verantius], Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae [sic!] et Ungaricae, Venecija 1595. Hrvatski pretisci: Zagreb 1971, 1990, 1992.

Bartol Kašić [Bartholomaeus Cassius], Dizionario illirico-dalmatino-italiano (Slovoslovje dalmatinsko-italijansko), rkp., pripisan Kašiću, između 1597. i 1599. Objavljen kao Hrvatsko-talijanski rječnik s konverzacijskim priručnikom, faksimilski prema dubrovačkome rkp., prir. Vladimir Horvat, Zagreb 1990. Osim dubrovačkoga postoje još dva rkp. (čuvaju se u Perugii i Oxfordu), koji se kadšto pripisuju Kašiću.

17. stoljeće

Petr Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice et Ungarice…, Prag 1605. Hrvatski pretisak: Zagreb 2005. Prema Vrančiću, zapravo drugo i prošireno izdanje Vrančićeva rječnika.

Jakov Mikalja [Giacomo Micaglia], Blago jezika slovinskoga ili slovnik u komu izgovarajuse rječi slovinske latinski i diaçki – Thesaurus linguae Illyricae sive Dictionarium Illyricum in quo verba Illyrica Italice, et Latine redduntur, Loreto – Ancona 1649–1651. Kritičko izdanje priprema se u IHJJ.

Zvanik talijansko-hrvatski (Zvanik novi s kojim svaki od sebe samoga moći će pridobro naučiti govoriti latinski i arvaski), Venecija 1655. Još tri izdanja (1703, 1737, 1804).

Ivan Belostenec [Joannis Bėllosztėnëcz], Gazophylazium, seu latino-illyricorum onomatum aerarium, I, Gazophylazium illyrico-latinum, II, Zagreb 1740. Nastao svakako prije Belostenčeve smrti 1675. Pretisci: Zagreb 1972, 1998.

Juraj Habdelić [Juraj Habdelich], Dictionar ili Réchi szlovenszke zvexega ukup zebrane, u red posztaulyene i Diachkemi zlahkotene, Graz 1670. Pretisak: Zagreb 11989, 21999.

Ludovik Lalić [Ludovicus Lalich], Blago iezika slovinskoga illi slovnik, rkp., Tučepi/Omiš, druga pol. – konac 17. st., čuva se u franjevačkome samostanu u Omišu. Objavljen kao Dictionarium Latino-Italiano-Illyricum, prir. S. Hrkać, Grude – Mostar 2007.

Ivan Tanzlingher Zanotti, Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino, rkp., kraj 17. st., sjeverna Dalmacija. Tri danas poznate redakcije (primjerka): 1679, 1704. (dovršeno 1699.) i 1699. (s izostavljenom latinskom stranom). U oporuci Tanzlingher spominje i danas nepoznat dvosveščani rječnik.

18. stoljeće

Pavao Ritter Vitezović, Lexicon Latino-Illyricum, rkp., između 1700. i 1709., čuva se u Nadbiskupskoj knjižnici u Zagrebu. Preslik rkp.: Zagreb 2000. Prvi dio rkp. (Lexicon Illyricum-Latinum) izgubljen je.

Matija Jakobović, hrvatsko-latinski rječnik, rkp., oko 1710, čuva se u franjevačkome samostanu na Visovcu.

Đuro Matijašević, Dictionarium Latino-Illiricum, rkp., Rim, 1715–1716.

Ardelio Della Bella, Dizionario Italiano-Latino-Illirico, Venecija 11728, prir. i proš. Petar Bašić, Dubrovnik 21785.

Franjo Sušnik Andrija Jambrešić, Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica, et hungarica locuples, Zagreb 1742. Sušnik započeo, Jambrešić dovršio i uredio. Pretisak: Zagreb 1992.

Lovro Cekinić, Vocabolario italiano-illirico, rkp., Dubrovnik, oko 1745.

Ivan Marija Matijašević, Dizionario italiano-slavo-moscovito, rkp., Dubrovnik, 1751.

Libelus alphabeticus cum Nonnullis Cathecheticis additio vocabulario brevi latino, illyrico, germanico, Slavonija, 1756.

Mato Klašić, Vocabula italico-illyrica, rkp., Dubrovnik, 1760.

Josip Jurin, Calepinus trium linguarum, rkp., latinsko-hrvatsko-talijanski i talijansko-latinsko-hrvatski, šibensko područje, između 1765. i 1773.

Marijan Lanosović, Slavonisches Wörterbuch, Osijek 1778. Popis njemačkih riječi i hrvatskih istovrijednica na kraju gramatike Neue Einleitung…Lanosović je izradio nekoliko rkp. hrvatsko-inojezičnih rječnika.

Adam Patačić, Dictionarium latino-illyricum et germanicum…, rkp., Veliki Varadin – Kaloča, 1772–1779.

Christian Friderich Temler, Om Spor af en Obereensstemmelse mellem det Illyriske og Celtiske Sprog, i de Nordiske og obirge Mundarter, som komme af dem begge (Tragovi bliskosti između ilirskog i keltskih jezika u nordijskom i drugim dijalektima koji potječu iz obaju), Kopenhagen 1778. Hrvatsko-latinsko-keltsko-nordijski rječnik, 30 str., napisan 1777, objavljen u časopisu Danske kraljevske akademije Skrifter, o otkriću izvijestio M. Urem u Vijencu (15. VII. 2010). Očekuje se hrv. izdanje.

Radices linguae latinae cum derivatis suis in tribus idiomatibus latino-croatico-germanico. Denuo editae. Zagreb 1788, Budim 1801.

19. stoljeće

Joakim Stulli, Lexicon latino-italico-illyricum, Budimpešta 1801, Rjecsoslòxje slovinsko-italiansko-latinsko, Dubrovnik 1806, Vocabolario italiano-illirico-latino, Dubrovnik 1810. Pretisak izdanja iz 1806: München 1985–1987.

Josip Voltić [Voltiggi], Ricsoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika s’ jednom pridpostavlienom grammatikom illi pismenstvom, Beč 1803. Djelomičan pretisak: Pula – Rijeka 1981.

Matija Petar Katančić, Pravoslovnik (Etymologicon Illyricum), rkp., nedovršen, 1815–. Prvi hrvatski etimološki rječnik.

Josef Thewrewk, Dictionarium pentaglottum nobilis et praeclari viri Fausti Verantii, Požun (Bratislava) 1834.

Adolf Miroslav RichterAdolf Josip BallmannRudolf Fröhlich, Ilirsko-nemacski i nemacsko-ilirski rukoslovnikIlirisch-deutsches und deutsch-ilirisches Handwörterbuch, I–II, Beč 1839–1840.

Ivan Mažuranić Jakov Užarević, Deutsch-ilirisches Wörtetbuch – Němačko-ilirski slovar, Zagreb 1842.

Josip Drobnič Antun Mažuranić, Ilirsko-němačko-talianski mali rěčnik, I–III, Beč 1846–1849. A. Mažuranić pregledao, redigirao i dodao talijansko značenje riječi.

Jerolim Šutina, Voccaboli di prima necessità…, Zadar 11850, 21855.

Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs. Deutsch-kroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe, Beč 1853.

Rudolf Fröhlich [Veselić], Rěčnik ilirskoga i němačkoga jezika Handwörterbuch der ilirischen und deutschen Sprache, I–II, Beč 1853–1854.

Dragutin A. Parčić, Riečnik ilirsko-talianski, Zadar 11858, Rječnik slovinsko-talijanski, Zadar 21874, Rječnik hrvatsko-talijanski, Zadar 31901, 41921. Pretisak trećeg izdanja: Zagreb 1995.

Bogoslav Šulek, Deutsch-kroatisches Wörterbuch – Němačko-hrvatski rěčnik, I–II, Zagreb 1860.

Ivan [Giovanni] Jurašić, Dizionario italiano-illirico, Trieste 1863.

Ivan Dežman, Rěčnik lěčničkoga nazivlja, Zagreb 1868.

Ivan Filipović (uz sudjelovanje Gjure Deželića i Ljudevita Modca), Novi rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika, I–II, Zagreb 1869.

Bogoslav Šulek, Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja, I–II, Zagreb 1874–1875. Pretisak: Zagreb 1990.

Ivan Filipović (uz sudjelovanje Gjure Deželića, Ljudevita Modca i Gjure Šimončića), Neues Wörterbuch der kroatischen und deutschen Sprache, I–II, Zagreb 1875.

Josip KostićFranjo MaixnerFranjo Petračić, Gèrčko-hèrvatski rěčnik za škole, Zagreb 1875.

Bogoslav Šulek, Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb 1879.

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIII, JAZU, Zagreb 1880–1976. Uobičajena kratica: ARj. Obrađivači-urednici: Đuro Daničić (I–II, g. 1880–1882, 1015 str.), Matija Valjavec (II, g. 1882–1883, 107 str.), Pero Budmani (II–VI, g. 1883–1907, 4177 str.), Tomo Maretić (VI–XII, g. 1907–1938, 5771 str.). Od 1948. na rječniku počinje raditi skupina obrađivača (Institut za jezik), a urednici su Stjepan Musulin (knj. XII–XXII), Slavko Pavešić (knj. XIX–XXIII) i Ljudevit Jonke (Dodatak – Materijali o rječniku, 97. svezak).

Sebastijan Žepić (uz suradnju Mirka Divkovića, Matije Valjavca i Franje Petračića), Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 11881, Mirko Divković (dorađeno prvo izdanje), 21900. Od 1980. više pretisaka. Mirko Divković je napisao i zagubljeni priručni rkp. jednojezični hrvatski rječnik.

Dragutin A. Parčić, Rječnik talijansko-slovinski (hrvatski), Zadar 11868, Senj 21887, Senj 31908, Zadar 41909.

August Musić, Rječnik hrvatsko-slovenski, Zagreb 11887, 21895, 31919, 41925.

Vinko Šeringer, Priručni rječnik tudjih riječi i fraza, Zagreb 1899. Nekoliko kasnijih izdanja do 1942.

20. stoljeće

Ivan Broz Franjo Iveković, Rječnik hrvatskoga jezika, I–II, Zagreb 1901. Pretisak: Zagreb 2009. Prvi dovršeni hrvatski jednojezičnik (Rječnik JAZU bio je tek na slovu L).

Vladimir Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, I–II, Zagreb 1908–1922. Pretisak: Zagreb 1975.

Stjepan Senc, Grčko-hrvatski rječnik za škole, Zagreb 1910. Pretisci: Zagreb 1988, 1991.

Milan Nemičić, Medicinski rječnik njemačko-latinsko-hrvatski, Zagreb 1913.

Gustav Šamšalović, Njemačko-hrvatski rječnik, Zagreb 1916, Hrvatsko-njemački rječnik, Zagreb 1929. Više kasnijih izdanja.

Dragutin Kišpatić Viktor D. Sonnenfeld, Rječnih hrvatsko-srpskoga govora lovačkoga, Osijek 1926.

Miroslav Hirtz, Rječnik narodnih zooloških naziva, I–II, Zagreb 1928–1956.

Julije [Juljusz] Benešić, Serbizmy i kroatyzmy, u: Gramatyka…, Varšava 1937. Razlikovni hrvatsko-srpski rječnik.

Julije [Juljusz] Benešić, Słownik dyferencyjny, u: Gramatyka…, Varšava 1937. Rrazlikovni hrvatsko-poljski rječnik.

Julije [Juljusz] Benešić, Słownik chorwatskoserbsko-polski, u: Gramatyka…, Varšava 1937. Druga polovica Gramatike je hrvatsko-poljski rječnik (400-tinjak stranica).

Nikola Andrić Iso Velikanović, Šta je šta. Stvarni hrvatski rječnik u slikama, Zagreb 1938. Pretisak: Zagreb 2007.

Dragutin Kovčić [Ognjen Prica], Rječnik stranih riječi, Zagreb 11938, 21940.

Jeronim Šetka, Hrvatska kršćanska terminologija, I–III, Šibenik – Makarska 11940–1966, Split 21976.

Petar Guberina Kruno Krstić, Razlike između hrvatskog i srpskog književnog jezika, Zagreb 1940. Pretisak: Mainz 1977.

Jaroslav Merhaut, Veliki češko-hrvatski rječnik, Zagreb 1941. Pretisak: Zagreb 1998.

Mirko Deanović Josip Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb 1941. Više kasnijih izdanja.

Ivan Esih Vinko Esih, Njemačko-hrvatski rječnik, Zagreb 1941–1944.

Ivan Esih, Turcizmi. Rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u hrvatskom književnom jeziku i pučkom govoru s pregledom nove turske abecede i slovnice, Zagreb 1942.

Vinko Esih, Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb 1942.

Julije Benešić, Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 1949.

Henrik Barić, Rečnik srpskoga ili hrvatskoga i arbanaskoga jezika, Zagreb 1950.

Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Zagreb 1951. Niz izdanja do danas, proširenih i dopunjavanih, u redakciji Željka Klaića.

Rudolf Filipović (ur.), Englesko-hrvatski rječnik, Zagreb 1955. Više kasnijih izdanja.

Jean Dayre Mirko Deanović Rudolf Maixner, Hrvatskosrpsko-francuski rječnik, Zagreb 11956, 21960. Pretisak: Zagreb 1996.

Mirko Deanović Josip Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb 1956. Više kasnijih izdanja.

Valentin Putanec, Francusko-hrvatskosrpski rječnik, Zagreb 1957. Više kasnijih izdanja.

Radoslav F. Poljanec Serafima M. Madatova-Poljanec, Rusko-hrvatski rječnik, Zagreb 1959. Više kasnijih izdanja.

Vladimir Filipović (ur.), Filozofijski rječnik, Zagreb 11964, 21989.

Josip Matešić, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, I–II, Wiesbaden 1965–1967.

Marinko Gjivoje, Rječnik hrvatskosrpsko-esperantski, Zagreb 11966, Zagreb – Pisa 1983, Pisa 41990.

Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1966.

Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade, I–II, Zagreb 1966–1973.

Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, I–II, A–K, Matica hrvatska – Matica srpska, Zagreb – Novi Sad 1967. Nedovršen, prema obrađenim slovima žargonski se naziva AdoK.

Rikard Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Na osam jezika: hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njemački, engleski, francuski, talijanski, španjolski, I–II, Zagreb 1969.

Vlatko Dabac, Tehnički rječnik (njemačko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-njemački), I–II, Zagreb 1969–1970.

Vojmir Vinja Ratibor Musanić, Španjolsko-hrvatskosrpski rječnik, Zagreb 1971.

Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, Zagreb 1971–1974, novi otisak 1988.

Mladen Kuzmanović, Rječnik i komentar Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, Zagreb 1972.

Valentin Putanec Petar Šimunović (ur.), Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Zagreb 1976.

Antica MenacAlla P. Koval, Hrvatsko ili srpsko – ukrajinski rječnik i Ukrajinsko – hrvatski ili srpski rječnik, Zagreb 1979.

Tatjana Korać Antica Menac (ur.) – Milenko Popović Miho Skljarov Radomir Venturin Renata Volos, Rusko hrvatski ili srpski frazeološki rječnik, I–II, Zagreb 1979–1980.

Mate Hraste Reinhold Olesch Petar Šimunović, Čakavisch-deutsches Lexikon, I–III, Köln – Wien 1979–1983.

Tomislav Sabljak, Rječnik šatrovačkog govora, Zagreb 1981, Rječnik hrvatskog žargona, Zagreb 2001.

Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik, Zagreb – Eisenstadt 1982.

Josip Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb 1982.

Marijan Filipović, Rječnih stranih riječi, Zagreb 1983.

Mavro [Mor] Spicer, Magyar-horvát es horvát-magyar szótár – Magjarsko-hrvatski i hrvatsko-magjarski rječnik, I–II, Budimpešta 1983.

Franjo Tanocki, Rječnik rodbinskih naziva, Osijek 11983, 21986.

Željko Bujas, Hrvatsko ili srpsko – engleski rječnik, I–II, A–O, Zagreb 1983–1989. Nedovršen.

Maja Hribar-Ožegović, Kazalični glosarij. Rječnik kazališnih naziva, Zagreb 1984.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 1–11, A–prekogazļiv, Zagreb 1984–2008. Izrađuje se u IHJJ. Uobičajena kratica: KRj.

Julije Benešić, Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od Preporoda do I. G. Kovačića, 1–12, A–rzati, JAZU, Zagreb 1985–1990. Nedovršen.

Vladislav Hudolin, Rječnik psihijatrijskog nazivlja, Zagreb 31985, 41991.

Antica Menac Raisa Ivanovna Trostinska, Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik, Zagreb 11985, Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik, Zagreb 21993.

Antica Menac Dubravka Sesar Renata Kuchář, Hrvatskosrpsko-češko-slovački frazeološki rječnik, Zagreb 11985, Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik, Zagreb 21998.

Antica Menac Neda Pintarić, Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik, Zagreb 1986.

Vilim Franić, Słownik serbsko-chorwacko polski, I–II, Varšava 1987.

Kruno Krstić, Rječnik govora zadarskih Arbanasa, Zadar 1987. Pretisak: 2007.

Osmojezični enciklopedijski rječnik (hrvatski ili srpski, ruski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, latinski), I–V, A–Prih, Zagreb 1987–2004. Izrađuje se u Leksikografskome zavodu.

Mate Šimundić, Rječnik osobnih imena, Zagreb 1988.

Antica Menac Zorica Vučetić, Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik, Zagreb 11988, 21996.

Antica MenacKrešimir Blaževac, Hrvatskosrpsko-francuski frazeološki rječnik, Zagreb 11988, Krešimir Blaževac, Hrvatsko-francuski frazeološki rječnik, Zagreb 21992.

Renate Hansen Josip Matešić (ur.) – Jürgen Petermann Stefan Rittgasser Martina Steiger Irena Zimanji-Hofer, Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik, Zagreb – München 1988.

Hrvatsko ili srpsko-njemački slikovni rječnik, Ljubljana 11988, Ljubljana – Zagreb 21990, 31991.

Hrvatsko ili srpsko-engleski slikovni rječnik, Ljubljana 11988, Ljubljana – Zagreb 21990, 31991.

Jovan Ćirilov, Hrvatsko-srpski rječnik inačica – srpsko-hrvatski rječnik varijanti, Beograd 1989.

Branko Franolić, Mots d’emprunt Français en Croate, Zagreb 1990.

Krsto Spalatin, Peterojezični rječnik europeizama, Zagreb 1990.

Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga književnog jezika, Zagreb 11991, 21994, 31998, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, + CD-ROM, Zagreb 2003. Sažeto izdanje, + CD-ROM: Zagreb 2007. Treći dovršeni hrvatski jednojezičnik (prvi su bili Broz-Ivekovićev i Rječnik JAZU). Prvi dovršeni jednojezičnik suvremenoga hrvatskoga (hrvatska inačica AdoK-a nije dovršena).

Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Zagreb 11991, 31993.

Ivan Branko Šamija Dražen Lukačić, Razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb 1991.

Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Zagreb – Eisenstadt 1991.

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, 1–13, A–gorušn, Zagreb 1991–2006. Izrađuje se u Staroslavenskom institutu.

Antica Menac Jurij Rojs, Hrvatsko-slovenski frazeološki rječnik, Zagreb 1992.

Vladimir Brodnjak, Rječnik razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb 1992.

Ivan Branko Šamija, Razlikovnica hrvatskoga i srpskog jezika, Zagreb 1992.

Stanka Pavuna, Govorimo li ispravno hrvatski? Mali razlikovni rječnik, Zagreb 11992, 21993.

Ankica Piasevoli, Rječnik govora mjesta Sali na Dugom otoku, Zadar 1993.

Alemko Gluhak, Hrvatski etimološki rječnik, Zagreb 1993.

Vesna Cvjetković-Kurelec, Hrvatsko-novogrčki frazeološki rječnik, Zagreb 1994.

Darko Novaković Olga Perić Lada Tajčević Vladimir Vratović, Hrvatsko-latinski frazeološki rječnik, Zagreb 1994.

Marina Bricko Damir Salopek, Hrvatsko-grčki frazeološki rječnik, Zagreb 1994.

Duško Geić Mirko Slade Šilović Radovan Vidović, Rječnik trogirskog čakavskog govora, Trogir 1994.

Jozo Marević, Hrvatsko-latinski rječnik, Zagreb 1994.

Mate Šimundić, Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku, Zagreb 1994.

Zdenko Vazdar, Razlikovni rječnik hrvatskoga i srpskoga graditeljskoga nazivlja, Zagreb 1994.

Stjepan Blažanović, Hrvatski rječnik najučestalijih 7500 razlikovnih riječi hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb – Sarajevo 1995.

Dunja Brozović-Rončević Alemko Gluhak Vesna Muhvić-Dimanovski Lelija Sočanac Branko Sočanac, Rječnik novih riječi, Zagreb 1996.

László HadrovicsNyomarkay Istvan, Horvat Magyar kisszotar (Hrvatsko-mađarski rječnik), Budapest 11996, 22003.

Jozo Marević, Hrvatsko-latinski enciklopedijski rječnik, Zagreb 1997.

Ivan Večenaj Mijo Lončarić, Rječnik govora Gole. Srednjopodravska kajkavština, Zagreb 1997.

Stjepan Blažanović, Rječnik hrvatskog književnog nazivlja, Zagreb 1997.

Hrvatski i talijanski slikovni rječnik, Zagreb 1998.

August Kovačec, Istrorumunjsko-hrvatski rječnik s gramatikom i tekstovima, Pula 1998.

Vojmir Vinja, Jadranske etimologije. Jadranske dopune Skokovu Etimologijskom rječniku, I–III, Zagreb 1998–2004.

Dušanka Profeta Alen Novosad, Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 1999.

Ferdinand Takač, Hrvatsko-slovački rječnik, Zagreb 1999.

Marija Bratanić Milan Moguš Marko Tadić, Čestotni rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb 1999.

Vladimir Anić Ivo Goldstein, Rječnih stranih riječi, Zagreb 1999. Sažeto izdanje, + CD-ROM: Zagreb 2007.

Željko Bujas, Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Zagreb 1997, Veliki englesko-hrvatski rječnik, Zagreb 1999.

Walter Breu Giovanni Piccoli Snježana Marčec, Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce, Campobasso 2000.

Agostina Piccoli Antonio Sammartino Snježana Hozjan Mira Menac-Mihalić, Dizionario dell’idioma croato-molisano di Montemitro, Montemitro – Zagreb 2000.

Rječnik hrvatskoga jezika, ur. Jure Šonje, Zagreb 2000.

Jozo Marević, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb 2000.

Milan Nosić, Češko-hrvatski rječnik, Rijeka 2000.

Tomislav Maričić, Rječnik govora mjesta Kuljica na otoku Ugljanu, Zagreb 2000.

Dubravko Mršić, Eponimski leksikon, Zagreb 2000.

Angelo P. Nussdorfer, Hrvatsko-švedski rječnik, Zagreb 2000.

Anto Mišić, Rječnik filozofskih pojmova, Split 2000.

21. stoljeće

Goran FilipiFlorin Ionila, Hrvatsko-rumunjski rječnik, Zagreb 2001.

Franjo Mohorovičić-Maričin, Rječnik čakavskog govora Rukavca i bliže okolice, Rijeka – Opatija 2001.

Milan Moguš, Rječnik Marulićeve Judite, Zagreb 2001.

Radoslav Runko, Rječnik portugalsko-hrvatski i hrvatsko-portugalski, Rijeka 2001.

Ivan Branko Šamija Petar Ujević, Rječnik imotskoga govora, Zagreb 2001.

Mihailo Bojanić Rastislava Trivunac, Rječnik dubrovačkog govora, Beograd 2002.

Alfonso Cvitanović, Geografski rječnik, Zadar 2002.

Matija Dautović, Hrvatsko-ruski rječnik, I–II, Zagreb 2002.

Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb 2002.

Tomislav Lipljin, Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin 2002.

Diana Mazalin-Boge, Hrvatsko-norveški rječnik, Zagreb 2002.

Milan Moguš Neda Pintarić, Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 2002.

Ladislav Radulić, Rječnik rivanjskoga govora, Zadar 2002.

Rječnik kaznenog prava, ur. Željko Horvatić, Zagreb 2002.

Dubravka Sesar, Češko-hrvatski i hrvatsko-češki praktični rječnik, Zagreb 2002.

Arsen Bačić, Rječnik parlamentarnog prava. Hrvatsko, englesko, francusko i njemačko parlamentarno nazivlje, Split 2003.

Antica Menac Željka Fink-Arsovski Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb 2003.

Mario Simonelli, Rječnik talijansko-hrvatski – hrvatsko-talijanski, Split 2003.

Josip Sokolić-Kozarić Gojko Sokolić-Kozarić, Rječnik čakavskog govora Novog Vinodolskog, Novi Vinodolski 2003.

Ljiljana Šarić Wiebke Wittschen, Rječnik sinonima, Bremen – Oldenburg – Zagreb 2003, Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

Stjepan Damjanović Ivan Jurčević Tanja Kuštović Boris Kuzmić Milica Lukić Mateo Žagar, Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, Zagreb 2004.

Stanislav Gilić, Rječnik bilja, Rijeka 2004.

Ivica Gusić Filip Gusić, Rječnik govora Dalmatinske zagore i Zapadne Hercegovine, Zagreb 2004.

Dinko Matković, Rječnik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru, Jelsa 2004.

Mijo Sabol, Rječnik kajkavskih riječi Đelekovca i okolice, Koprivnica 2004.

Ivan Branko Šamija, Rječnik imotsko-bekijskoga govora, Zagreb 2004.

Nikica Talan, Hrvatsko-portugalski rječnik, Zagreb 2004, Portugalsko-hrvatski rječnik, Zagreb 2004.

Ante Tičić, Rječnik govora mjesta Povljane na otoku Pagu, Zadar 2004.

Renate Hansen-Kokoruš – Josip Matešić – Zrinka Pečur-Medinger – Marija Znika, Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Zagreb 2005.

Andrija Kuric, Rječnik slovačko-hrvatski – hrvatsko-slovački, Osijek 2005.

Maria Kursar Dubravka Sesar, Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik, Zagreb 2005.

Žarko Martinović, Rječnik iškoga govora, Zadar 2005.

Mira Menac-Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj, Zagreb 2005.

Milan Nosić, Rječnik posuđenica iz turskoga jezika, Rijeka 2005.

Ante Sekulić, Rječnik govora bačkih Hrvata, Zagreb 2005.

Ivana Bendow, Englesko-hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb 2006.

Damir Božić, Rječnik englesko-hrvatski – hrvatsko-engleski, Split 2006.

Željka Fink-Arsovski, Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Zagreb 2006.

Thomas F. Magner Dunja Jutronić, Rječnik splitskog govora, Zagreb – Dubrovnik 2006.

Ivan Mahulja, Rječnik omišaljskoga govora, Rijeka – Omišalj 2006.

Enes Midžić, Govor oko kamere: Rječnik filmskog žargona…, Zagreb 2006.

Marija PavešićBlaženka MagašŽeljko Laloš, Rejč do riči. Besejdnek dejuonškega devoana. Rječnik delničkoga govora, Rijeka 2006.

Milivoj Solar, Rječnik književnog nazivlja, Zagreb 2006.

Petar Šimunović, Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar 2006.

Marta Vidaković Mukić, Opći pravni rječnik, Zagreb 2006.

Hiroshi Yamasaki-Vukelić, Japansko-hrvatski – hrvatsko-japanski rječnik, Zagreb 2006.

Stjepan Babić Milena Žic Fuchs, Rječnik kratica, Zagreb 2007.

Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski – hrvatsko-romski rječnik, Zagreb 2008.

Damir KalogjeraMirjana Fattorini SvobodaVišnja Josipović Smojver, Rječnik govora grada Korčule, + CD-ROM, Zagreb 2008.

Petar ŠimunovićFranjo Maletić, Hrvatski prezimenik, I–III, Zagreb 2008.

Dalibor Vrgoč Željka Fink-Arsovski, Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, Zagreb 2008.

Đurđa Matas, Zoološki rječnik hrvatsko-njemačko-englesko-latinski, Zagreb 2009.

Artur R. Bagdasarov, Hrvatsko-ruski rječnik, Moskva 2013.

Ante Kraljević, Ričnik zapadnohercegovačkoga govora, Zagreb – Široki Brijeg 2013.

Zrinjka Glovacki-Bernardi – Lara Hölbling Matković – Sanja Petrušić-Goldstein, Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru = Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb, Zagreb 2013.

Krešimir Sučević Međeral – Tatjana Vukadinović – Irina Jurović – Margit Bernadett Vuk, Mađarsko-hrvatski rječnik, Zagreb 2013.

Božidar Šimunić, Rječnik bibinjskoga govora, Zadar 2013.

Anita Peti-Stantić, Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik, Zagreb 2014.