18. 5. 2012.

Raspored 41. seminara

Ponedjeljak, 20. 8.

10:00 Otvorenje 41. seminara Zagrebačke slavističke škole
11:00 Izv. prof. dr. Branimir Belaj, Vremenska značenja u hrvatskome jeziku
12:00 Prof. dr. Damir Boras, Hrvatska rječnička baština
17:00 Obilazak povijesne jezgre Grada (govori: doc. dr. Tomislav Bogdan)

Utorak, 21. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Ivo Pranjković, Izražavanje vremenskih odnosa padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima
17:00 Glazbena radionica I (voditelj: Ivica Puljić)
21:00 Hrvatska tradicionalna glazba: Klapa Subrenum

Srijeda, 22. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Dr. sc. Željka Brlobaš, Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku
16:15 Zoran Perović, Sponza: priča o povijesti
21:00 Portret autora: Luko Paljetak
Sudjeluju: Luko Paljetak, Milovan Tatarin

Četvrtak, 23. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Lada Badurina, Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta
17:00 Glazbena radionica II
21:00 Večer glumca: Dragan Despot, Na rubu pameti

Petak, 24. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Dr. sc. Tatjana Pišković, Vremenska značenja na leksičkoj razini
16:00 Prof. dr. Milovan Tatarin, Franjevački samostan: priča o pamćenju
18:00 Izložba – Umjetnička galerija Dubrovnik

Subota, 25. 8.

10:00 Prof. dr. Josip Lisac, Stjepan Ivšić
11:00 Izv. prof. dr. Julijana Matanović, Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači
12:00 Doc. dr. Marin Andrijašević, Pidžinizacija hrvatskoga jezika

Nedjelja, 26. 8.

9:00 Elafitsko otočje – Koločep, Šipan, Lopud (cjelodnevni izlet)
  Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Iz povijesti Dubrovačke Republike
  Dr. sc. Željka Čorak, Kulturni krajolik otoka Šipana

Ponedjeljak, 27. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Prof. dr. Krešimir Bagić, Uvod u nulte
17:00 Glazbena radionica III
21:00 Suvremena hrvatska književnost
Sudjeluju: Damir Šodan, Miroslav Kirin, Tvrtko Vuković

Utorak, 28. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Anera Ryznar, prof., Novo fikcijsko ruho stvarnosne proze: tri priče o žanru
16:15 Prof. dr. Milovan Tatarin, Ljetnikovac Petra Sorkočevića: priča o ljepoti
17:00 Glazbena radionica IV
20:00 Filmska projekcija: Ćaća (red. Dalibor Matanić)

Srijeda, 29. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Doc. dr. Tvrtko Vuković, Pjesništvo nultih
16:30 Prof. dr. Milovan Tatarin, Lovrjenac: priča o slobodi
17:00 Glazbena radionica V
21:00 Čitanja hrvatske proze (predstavljanje zbornika znanstvenih radova u izdanju Zagrebačke slavističke škole)
Sudjeluju: Anera Ryznar, Lana Molvarec, Krešimir Bagić

Četvrtak, 30. 8.

8–11:30 Nastava
11:45 Dr. sc. Katarina Peović Vuković, Književnost i remedijacija
14:30 Stručni izlet
Arboretum Trsteno – spomenik vrtne arhitekture
Svetan Pejić, Solana Ston – prošlost i sadašnjost

Petak, 31. 8.

8–11:00 Nastava
11:15 Red. prof. Joško Ševo, Pravo stanje stvari (Kazalište u novom tisućljeću)
12:30 Zatvaranje 41. seminara Zagrebačke slavističke škole (dodjela diploma)

Raspored rada

Fakultativni lektorat/proseminar 8:00–8:45
Obvezni lektorat/proseminar 8:50–11:30
Predavanje 11:45–12:45
Fakultativni program 17:00–18:30
Kulturna zbivanja 21:00

Lektorice i lektori

Fakultativni lektorati/proseminari

Ivana Eterović, prof., Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova
Prof. dr. Tvrtko Jakovina, Razmeđa hrvatske povijesti

Obvezni lektorati/proseminari

Ana Kodrić, prof., Hrvatski za početnike
Aida Korajac, prof., Konverzacija I
Doc. dr. Tvrtko Vuković, Konverzacija II
Doc. dr. Tomislav Bogdan, Konverzacija III
Dr. sc. Nikola Košćak, Poetike, stilovi, kontekst
Lana Molvarec, prof., Tekst identiteta, identitet teksta

Voditelji programskih cjelina

Prof. dr. Ivo Pranjković (jezikoslovni ciklus predavanja)
Prof. dr. Krešimir Bagić (književnoznanstveni ciklus predavanja)
Izv. prof. dr. Krešimir Mićanović (kulturološki blok zbivanja)

Uprava Zagrebačke slavističke škole

Izv. prof. dr. Krešimir Mićanović, voditelj Škole
Doc. dr. Tomislav Bogdan, zamjenik voditelja
Anera Ryznar, prof., programska tajnica
Božena Jurčić, financijska tajnica
Nevenka Vručina, administrativna tajnica

Stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole

Prof. dr. Krešimir Bagić; doc. dr. Tomislav Bogdan; doc. dr. Tanja Kuštović; izv. prof. dr. Krešimir Mićanović; Anera Ryznar, prof.; doc. dr. Tvrtko Vuković; prof. dr. Mateo Žagar

Web-uredništvo

Novinarke: Aida Korajac, Ivana Šijaković
Tehnički urednik: Dražen Karaman

Nastava, predavanja, kulturna zbivanja

Poslijediplomsko središte, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik

Smještaj

Hotel Lero, Iva Vojnovića 14, Dubrovnik

Organizaciju 41. seminara financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, zatim Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Knjige su za 41. seminar donirali: Matica hrvatska, Filozofski fakultet u Zagrebu