27. 2. 2012.

41. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege,
41. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 20. do 31. kolovoza 2012. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme. Uporišta su predavačkoga dijela seminarskog programa ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen vremenskim značenjima u hrvatskome jeziku, a unutar književnoznanstvenoga ciklusa opisat će se i interpretirati poetička uporišta hrvatske književnosti u prvom desetljeću 21. stoljeća te naznačiti sociokulturni kontekst u kojemu se ta književnost događala.

Podrobnije informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi i 41. seminaru možete pronaći na našim stranicama. Radujući se ponovnom susretu s inozemnim kroatistima i slavistima, pozivam vas na 41. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Dr. sc. Krešimir Mićanović,
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici

Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.

Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnog aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, puni pansion u hotelu) iznosi 1500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskom odboru.